.069.head: catwa - catya bento head
eyes: catwa - mesh eyes
eye applier: izzie's - yonder eyes
skin: skye - janna - chocolate
lashes: okkbye - babydoll lashes [powderpack]
eye patch: ersch - freya eyepatch [fantasy collective]
hair: truth - lake
body: maitreya mesh body - lara v4.1
dress: dead dollz - valhalla set - red
backdrop: ersch - gatsby gacha backdrop 10 - black [the epiphany]

Comments

Popular posts from this blog

.117.

.116.

.109.